HUNSOR -Sweden Today

HUNSOR -Sweden Today

free, independent information resource

www.hunsor.se/ehunsor.html » Sweden by Hunsor

För romerna i Sverige är diskriminering en del av vardagen

Sweden TodayPosted by administrator Wed, April 27, 2011 12:12:45
Romer utsätts för diskriminering i vardagliga situationer trots att detta är förbjudet i lag. DO presenterar idag en ny rapport som visar hur diskrimineringen ser ut men också att romer kan få upprättelse när rättigheter kränks.

Mellan 2004 och 2010 har DO fått in ca 230 anmälningar från romer. Sju av dessa anmälningar har avgjorts i domstol och ett 20-tal lösts genom en förlikning med motparten.

– En analys av anmälningarna och rättsprocesserna visar att antizigansim, den rasism som tar sikte på romer, är en del av många romers vardag. Det är allvarligt med tanke på att diskriminering påverkar romers möjligheter att ta makten över sina egna liv, säger Heidi Pikkarainen, utredare på DO.

– De rättsliga processerna är viktiga för individers upprättelse, men lika viktigt är att de visar på antizigansim som ett strukturellt problem som samhället måste ta ansvar för, fortsätter Heidi Pikkarainen.

70 procent av anmälningarna från romer kommer från kvinnor. De flesta av dessa anmälningar handlar om att kvinnorna upplever diskriminering i affärer när de ska handla mat eller kläder, alternativt ska ta in på hotell eller besöka restauranger.
Runt 20 procent av anmälningarna handlar om diskriminering på bostadsmarknaden, både vad gäller förmedling av hyreslägenheter och köp av bostadsrätter. Diskriminerande beteenden och trakasserier från hyresvärdar eller grannar anmäls också.

– Diskriminering på bostadsmarknaden får allvarliga följder. Det påverkar romska barns möjligheter till kontinuerlig skolgång, vilket i sin tur bidrar till svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Heidi Pikkarainen.

Ungefär 20 procent av anmälningarna handlar om att romer upplever sig diskriminerade vad gäller handläggning och bemötande inom socialtjänsten. Ett växande antal anmälningar rör upplevelser av diskriminering i samband med omhändertagande av barn enligt LVU, lagen om vård av unga.

Däremot är det få anmälningar som rör romska barns villkor i skolan, liksom diskriminering inom arbetsliv, hälso- och sjukvård eller rättsväsende.

– Det låga antalet anmälningar gällande skolan bör ses mot bakgrund av att många romer saknar förtroende för myndigheter och har historiska erfarenheter av hur skolan har behandlat romska barn, säger Heidi Pikkarainen. Många romer tror att en anmälan mot en skola kan bidra till en ökad utsatthet för barnet.

DO har ett antal förslag till åtgärder för att främja romers rättigheter . Några av dem handlar om myndighetens fortsatta arbete, andra riktar sig till olika nyckelaktörer:

* Utbildningar för att stärka romers kunskap om skyddet mot diskriminering
* Ökat samarbete mellan DO och ett antal myndigheter såsom Brå, Socialstyrelsen, Skolinspektionen
* Utvecklad samverkan med DO:s europeiska systerorganisationer
* Möjligheter för ideella organisationer att söka medel för att driva rättsliga processer
* Stärkt stöd till romska intresseorganisationer såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt
* Ökad transparens när det gäller förmedling av bostäder
* Se över möjligheterna till medling i diskrimineringssituationer
* Ökad forskning om diskriminering

– Framför allt måste lokala aktörer på kommunal nivå ta ansvar för att romer inte utsätts för diskriminering. Det är i vardagen som många av rättigheterna förverkligas, säger Heidi Pikkarainen. (DO.se)

» tillbaka till Index sidan

  • Comments(0)//sweden.hunsor.se/#post92