HUNSOR -Sweden Today

HUNSOR -Sweden Today

free, independent information resource

www.hunsor.se/ehunsor.html » Sweden by Hunsor

"Förtal, lögner och smutskastning av Ungern i Stockholm"

Sweden TodayPosted by administrator Wed, April 06, 2011 16:49:37
I programserien 'Hotade ord' den 5 april i Stockholm i Kulturhuset arrangerade svenska PEN klubben med stöd av Svenska Akademin en presentation/debatt om yttrandefriheten i Ungern med litteraturen i centrum. Det hela gick under namnet "Rapport om Ungern".


Alla välkomnades av Oskar Ekström, Kulturhuset/Shahrazad och Ola Larsmo, Svenska Pen. Minnen från Ungern 1944 berättades av Hédi Fried. I en exklusiv videointervju fick vi även se Imre Kertész som med egna ord berättade om hur han ser på utveckligen i Ungern.

Hédi Fried berättade för oss alla utförligt om sina barndomsminnen från Transsylvanien och knöt ihop dem med nazism och antisemitism i Ungern. Det hon ville berätta från tiden under 1944 var verkligen gripande. Hon hade inte mycket positivt att säga om den tiden. Hon tog också upp nuvarande regeringens förslag till ny grundlag vilken hon inte tyckte om, där enligt henne de inledande orden (preambulum), en nationell trosbekännelse, påminner alldeles för mycket om en visa hon fick lära sig som barn som användes under 2:a världskriget.
Men hon blandade ordentlig ihop det gamla från 2:a världskriget med det som dagens regering menar som Nationell trosbekännelse, nämligen första raden ur National sången,' Gud bevara ungraren'.

Sedan var det dags för Ervin Rosenberg, - med ungerskt bakgrund själv och som är redan känd ifrån de artiklar i DN som han med sina skriverier har sänkt till skvallertidningarnas nivå, när det gäller rapportering om Ungern.

Att så här platt, naivt och förenklat beskriva situationen i Ungern som Ervin Rosenberg gjorde, där han helt subjektivt förutspådde nedmontering av den ungerska demokratin i sina inledande ord är rent absurt och gränsar till förtal och smutskastning. 'Lögner, rykten och påhittade historier i en aldrig sinande ström' - sa någon av åhörarna på slutet. Sedan ville han hålla en historielektion från 1500 talets början som beskriver att Ungern aldrig riktigt har varit en enad nation och enligt honom så är Ungern inte ens det idag. Hans sanningar skulle vara vår verklighet. Åhörarna fick en riktig chock när han i hans avslutande ord sa att ungerska demokratin nu slits sönder av den 10 månader gamla höger regeringen. Inte med ett enda ord nämnde han Gyurcsany regimens brutalitet (» se CJB's eget rapport) i » händelserna den » 23 oktober 2006 och inte sa han något om att främlingsfientligheten och de höger extrema krafter förstärktes just under Gyurcsany regimens 8 åriga maktutövande och då landet nästintill drevs bankrutt på grund av den korrumperade vänster liberala vanstyret.

Poliser slår ner de fredliga demonstranter på 50 års jubileet av 56 revolten i Budapest. Socialist ledda regeringens premiärminister Gyurcsány Ferenc, -i en intervju erkände att han hade "ständig kontakt med rikspolischefen" där han själv påpekade hur polisens insatser skall skötas.


Visst finns det vissa problem i dagens Ungern, det ska man inte förneka. Rasism, främlingsfientlighet är något som finns i alla länder. MEN då måste man titta på och åtgärda dessa problem, så de utsatta människorna inte ständigt måste finna sig i att vara i underläge socialt, politiskt och mänskligt. Rosenberg menar att inget positivt görs från den ny och demokratiskt valda regeringen i Ungern. Maria Bogdan gäst från Ungern, som forskar i frågor knutna till romer påpekade ändå att den nya ungerska regeringen visst gör saker i positiv riktning och att under den ungerska ordförandeskapet i EU har det drivits igenom en europeisk åtgärdspolitik för romer. Maria bor i Ungern. Ervin Rosenberg i Sverige. Om man vill dra några slutsatser om saker och ting och sedan vilja på ett trovärdigt sätt föra dessa i bevis, ja, då måste man leva i Ungern. Demokratin skall försvaras och man måste aktivt jobba för att stärka den.

Nästa talare och gäst från Ungern, Bolgár György menar på att en fullständigt tillbaka gång till ett auktoritär system och nedbrytning av den ungerska demokratin sker av dagens höger och populistiskt regering.

Gyurcsány Ferenc och Bolgár György - chefen och hans röst ut i världen ?

Det är ingen saklig kritik det handlar om, det är förtal, ryktesspridningar och lögner i en salig blandning som han presenterar. Små men viktiga bitar är medvetet uteslutna ur hans historier som han fastställer som absoluta sanningar. Han läser upp ur en egen lista och riktar skarpt kritik mot sittande regeringen, som enligt honom gör djupa och långtgående, enligt honom mycket odemokratiska förändringar i landet. Han nämner att grundlagen förändras på ett negativt sätt, att folk hänsynslöst avskedas i offentliga sektorn utan någon förvarning (han nämner inga siffror bara pratar i allmänna ordalag) och att författningsdomstolens befogenheter stryps av dagens regering (men säger inte tydligt vilka) som vill centralisera och koncentrera allt makt till sina händer. De är en rad av uttalande som tar sin lilla stund att läsa upp, men inga detaljer eller fakta avges, inte nämns det någonstans i hans tal att grundlagen fortfarande utarbetas och ingen slutgiltigt text finns tillgänglig. Folk som inte vet och inte känner till detaljerna, efter hans tal kan få lätt en bild av ett land som går mot sina mörka dagar.

De som gillar Bolgár uttalande i Ungern och av honom ledda Klubb-Rádió kanalen, de brukar inte vara i stånd att föra en diskussion i normal samtalston. Den som förstår ungerska och har hört samtalstonen i Klubb-radión kan bara understryka att media-lagen i Ungern var just en nödvändighet. Redan under Gyurcsány socialistiskt liberala regeringen 2007 så dömdes han av domstol på 2 miljoner forinter, på grund av förtal och ryktesspridning i hans radio program gentemot Kruchina bröderna.

Miljontals människor fick sätta livet till i världskrigen och i inbördeskriget med Pol Pot i spetsen i Kambodja, Idi Amins skräckvälde i Uganda och hur det gick när Robert Mugabe tog över i Zimbabwe och folkutrotningen skedde i Rwanda / Burundi på 90-talet. De usla lägren i Darfur. Det är där vi kan tala om auktoritära regimer som mot folkets vilja förtryckte folket och det fria ordet, där ser vi hur människan behandlar varandra när galenskapen släpps fri.
En viktig sak måste nämnas här så att den som är inte insatt skall få fullständig bild. I en av László Földenyis artiklar som översattes av Ervin Rosenberg och publicerades i DN, påstås det att "Ett spöke går åter runt Ungern" alltså är släppt ur flaskan av ingen annan än premiärminister Orban Viktor. Det är det ungerska premiärministern i sin egen person som enligt Földényi är enda och ansvarige för att extremismen har släppts ur flaskan. Just av Orbán Viktor, denna man som 1988 innan systemskiften från kommunismen till flerparti system, slogs ner av polis öppet på gatan för att han demonstrerade för just yttrandefriheten och demokrati.

16. juni 1988 greps Viktor Orbán av ungerskt polis i en pågående demonstration mot sovjetiska regimen

Men i Stockholm kommer det plötsligt ur László Földényi försoningstoner. Han menar att parter i den ungerska politiken behöver hitta till varandra och skaka hand med varandra för nationens intresse. Vad är det som har hänt? Man bevittnade en 180 graders omvändning. Djupt inne i mig själv så undrade jag hur han själv kan bidra till att en sådan försoning kan äga rum mellan höger och vänster orienterade människor när han i sina artiklar ständigt hittar på osanna historier, smutskastar den demokratiskt valda regering och sprider rykten som saknar allt saklig grund. Ekvationen helt enkelt går inte ihop.

Om han vill ha sämja och försoning då behöver han titta i spegeln och börja ändra i sitt tillvägagångssätt och sluta sprida lögner och hat mot de sittande ungerska regeringen. Han skriver om helt andra saker än vad han väljer att ta upp i Stockholm. Det är just tack vare människor som han som det fria ungerska ordet är hotat och demokratin behöver försvaras från förtal.
Personer som packar om saker och framställer dem i ett annat ljus sedan utges sig som personer som är "äkta demokrati kämpar", enligt mig kan inte åstadkomma försoning.

Sådana här skeenden som han medverkar i aktivt tyvärr smittas av och sprids fortare än man anar. Även om det verkar harmlöst just nu och vissa tycker det kan vara en 'bra politisk motvikt till den oroväckande situationen i Ungern med att bjuda in till samtal den här typ av föreläsare. Men ändå så känns detta som början på något ännu värre, som påminner om skeenden tidigare i historien. Upprepar du tillräckligt många gånger en lögn så blir den till slut sanning. Faran enligt mig är tydlig och skall inte negligeras.
Lögner och sneddrivning av verkligheten blir och förblir endast bara det och inget annat.

Nej, jag överdriver inte. Det är just det här som förpestar situationen i Ungern och sätter folk mot varandra, det som Földényi och Bolgár gjorde så skickligt den 5 april i Stockholm. De åker utomlands och smutskastar alla som tänker annorlunda än de själva och påstår att det de ser är den ungerska verkligheten. Tyvärr sådana människor som Földényi och Bolgár får fler och fler sympatisörer utomlands, men jag hoppas att de åhörare som lyssnar till deras åsikter läser på lite mer och se bakåt på vad som händer i ett land som Ungern innan de bildar sin egen åsikt.

Den som skall ha en stor tack för en saklig presentation är Maria Bogdan. Hon presenterade romernas situation inom medierna på ett korrekt och saklig sätt. Hon använde sig av fakta och beprövade forskningsmetoder och inte av subjektiva påstående eller snedvinklade uttalande som de två övriga gäster. Földényi och Bolgár hade med sig sitt egen manifest och en anklagelselista gentemot de påstådda odemokratiska metoder som dagens regering använder sig av. De läste upp den högt och med cynisk glädje över att de slutligen funnit ett forum där "sanningen kan komma fram" och man blir inte motsagd.

På slutet av debatten som egentligen blev inget debatt i och med att ingen fick ställa frågor till panelgästerna kom inget större applåd.

Det smakade beskt i munnen. Det smakade av dolt hat mot allt som är borgligt.

Är det här vad de så kallade intellektuella egentligen vill ha?

Ett samhälle befriat av högern i Ungern? Ett rent liberal socialistiskt Ungern och en korrumperad socialist-liberal överhöghet som är i grund och botten är varken socialistiskt eller liberal men en ideologi befriad och endast extremt korrumperad maktelit? Jag tror inte att det är det som Ungerska folket vill.

För hur väl än Rosenberg, Földényi och Bolgár vill att de som av stora majoriteten av ungrarna valdes att regera denna fria land, inte skall regera, så är det viktigt att veta att den nuvarande ungerska regering har allt folklig stöd som det krävs att reformera Ungern. Dagens regering vill och skall iordningställa allt som den korrumperade, vanstyrda social-liberala regeringar har misskött.

Vi måste tala klart språk här.

Det är bättre att göra nåt åt de problem som finns i landet och bidra till lösningen än att åka utomlands och smutskasta de som försöker städa upp efter de som har försämrat villkoren för ett helt land.

Mycket behövs göra gällande situationen i Ungern, men det Ungerska regeringen gör idag är enbart investeringar för framtiden. Gamla kommunistiska grundlagen måste anpassas till dagens samhälle. Den stora offentliga sektorn måste strukturellt förändras för att den är på tok för stor och landet har helt enkelt inte råd att hålla den vid liv. Man måste göra något åt den alldeles för svaga sysselsättningen. Romer måste bättre integreras i samhället och då måste även förutsättningar skapas för att alla etniska grupper får bättre villkor. Brottsligheten är inte endast något som finns hos romer. Den är grov och stor i det hela samhället på grund av det gällande social-ekonomiska läget. Ett arv efter det social-liberala vanstyret under de senaste 8 åren.

Jag tror t.ex. inte man ska klumpa ihop alla romer eller invandrare i Ungern på samma ställe. Det handlar om individer som alla har blivit försvagade av de dåligt styrda regeringarna innan ens dagens regering hade satt sin fot i den ungerska riksdagen.

Att nu skuldbelägga dagens regering för allt det som de forna social-liberala regeringar har misskött och åstadkommit är att aktivt bidra till destabilisering av det redan bräckliga läget. Som en intellektuell så skall man väl inte aktivt jobba på att sätta folkgrupper och politiska partier mot varandra som Rosenberg, Földényi och Bolgár gör. Detta som skedde i Stockholm under beskydd av svenska PEN är bara att beklaga. Att publiken inte ens fick ställa frågor till paneldeltagarna är något som jag har aldrig varit med om. Det är inte en debatt då bara ena sidan får tala. Arrangörerna har glömt bort att samtalsämnet är yttrandefriheten och då får man bjuda in även motparten, - de som tycker annorlunda än Földényi och Bolgár. Men det tycks de har inte tänkt på eller har de medvetet satsat på att skapa en sneddriven bild av Ungern. Återigen mycket beklagligt och mycket orättvisst.

”Sine ira et studio” (utan vrede eller partiskhet) är kompassen för de ansvarsfulla skribenterna sedan den romerske historikern, Cornelius Tacitus. Man har svårt att begripa hur Ervin Rosenberg kunde kasta bort denna princip utifrån sina politiska preferenser för att kunna svartmåla Ungern inför hela Sverige och Stockholm, när han medverkade att organisera hela evenemanget.

I själva verket blev läget i Ungern som i dagens Frankrike: landet fick en mitten - konservativ regering med egen majoritet men även om högerextremister kom in och finns i parlamentet så får de ingen möjlighet att påverka regeringspolitiken. En till sak och kom detta ihåg. Ingen behöver ens tänka att ett land och dess regering som ockuperades och förtrycktes av sovjetregimen i 50 år har för avsikt att skriva om landets grundlagar så de ska vända sig mot medborgarna. Detta är mer än absurt och samtidigt saknar all saklig grund.

Ingen heller behöver att oroa sig för de mänskliga rättigheterna eller för landets minoritetspolitik. Folket gemensamt i Ungern har denna demokratiska vilja och tillräckligt med visdom att lösa sina inrikes problem.

Till alla Er som har under senaste tiden kallat Ungern för sista fasciststat, läs följande noga: oss ungrare, dessa uttalanden och tankebanor påminner starkt till retoriken vi så ofta fick höra i vår ungdom under kommunistregimens tid, "de som inte är vänstersinnade är antingen riktiga eller dolda fascister". Sluta upp med detta och ta och hitta ett annat ämne att spotta på och föra en skamlig förtalskampanj emot.

Ungern behöver mer frihet och mer demokratiskt sinnade vänner,
men inga sådana sändebud som man fick se den 5 april i Stockholm. Debatt är något som verkligen behövs, och i yttrandefrihetens namn så skall även åhörarna få ett ärlig chans att kunna ställa frågor till gäster som har rest så långt att kunna kommunicera fram ett subjektivt budskap.

Åhörarna som på slutet kom till scenen för att prata med arrangörerna för att uttrycka sitt missnöje med att de inte fick ställa frågor, - berättade tydligt till arrangörerna att de tyckte att hela kvällen var endast bra för "Förtal, lögner och smutskastning av Ungern i Stockholm".

Missnöjet var stort för det hela var utannonserad på Kulturhusets hemsida men även i tidningen Metro, där det tydligt stod att detta kommer att bli en Litterär, samtals och debatt kväll.

Folk i Sverige är vana att vid sådana kvällar kunna ställa frågor med detta kväll sorgligt nog självaste debatten uteblev. Detta är bara att beklaga.


av Laszlo Kormos, webbredaktör på HUNSOR.se


Läs även
» Rapport om yttrandefriheten i Sverige
» Är yttrandefriheten i Ungern i fara?
» Földényi och de fem härskarteknikerna – en teori om maktens språk
» Inte mer rasism i Ungern än i Sverige
» Bilden av Ungern överraskar sverigeungrare
» Om Ungern och Rosenbergs demokratidebatt
» Ungern väljer framtiden
» Gleichman svartmålar Ungern
» Intervju med UR's presstalesman Maria Politidou om situationen
i Ungern oktober 2006 (ur "Go Morgon Sverige" från 060921)
  • Comments(1)//sweden.hunsor.se/#post88