HUNSOR -Sweden Today

HUNSOR -Sweden Today

free, independent information resource

www.hunsor.se/ehunsor.html » Sweden by Hunsor

Europarådets kommissionär: ”Både olagligt och ineffektivt att etniskt registrera romer"

Sweden TodayPosted by administrator Tue, September 24, 2013 09:37:24
Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks, är starkt kritisk till svenska polisens agerande.

Svensk polis har efter DN:s avslöjande bekräftat att man samlat in uppgifter om romer i ett särskilt register, baserat på personernas etniska ursprung. Vad anser Europarådet om detta?

– Det är oroväckande att det i 2100-talets Europa finns en polismyndighet i ett demokratiskt land som ägnar sig åt etniskt profilering. Metoden att registrera folk baserat på deras etniska ursprung är bade olaglig och ineffektiv. Det går tvärs emot de mänskliga rättigheterna, inklusive de lagar som finns IiEuropakonventionen, mot rekomendationerna från Europarådets kommission mot rasism och intolerans och går mot beslut i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

– Svenska staten har med det här registret bidragit till ytterligare alienera både romer och andra minoriteter från det svenska samhället. Historien har lärt oss att detta är en farlig väg att gå, och som riskerar att underblåsa högerextrema rörelser. Polisen ska arbeta för att stärka demokratin, inte försvaga den.

Kommer detta att föranleda några åtgärder från Europarådet?

– Jag uppmanar Sveriges regering att utreda vad som skett, omedelbart radera filen och ge upprättelse till de som är berörda, inklusive ekonomisk ersättning om de vållats skada. De ansvariga ska också ställas till svars och åtgärder måste vidtas för att undvika att detta återupprepas. Jag kommer att följa utvecklingen noggrant och är beredd att väcka frågan igen hos de svenska myndigheterna om så skulle behövas.

Hur ser kommissionären på polisens register over romer, med tanke på romernas situation I Europa.

– Romer är Europas största minoritet, och utan tvekan den mest diskriminerade. I många europeiska länder ligger de långt efter övriga befolkningen vad det gäller tillgång till utbildning, vård, bostäder och arbete. Romer utsätts för rasistiska utspel och diskrimineras offentligt, både på lokal och nationell nivå. Svenska polisens register är ytterligare ett bevis på de svårigheter som romer ställs inför när det gäller integration. Romer, inklusive barn och ungdomar, likställs med kriminella eller potentiella brottslingar. Det är dags att de europeiska länderna, inklusive Sverige, slutar upp med att anta eller acceptera policys som är inte bara olagliga, utan även är ineffektiva.

Hans Rosén, DN

  • Comments(0)//sweden.hunsor.se/#post117