HUNSOR -Sweden Today

HUNSOR -Sweden Today

free, independent information resource

www.hunsor.se/ehunsor.html » Sweden by Hunsor

Ungrare i Sverige protesterar mot misshandel av ungrare i Vojvodina-Serbien

Sweden TodayPosted by administrator Wed, March 20, 2013 10:58:22
Yttrande till den svenska allmänheten

På sistone har antalet ungerskfientliga utfall och atrociteter i Vojvodina (Délvidék-Vajdaság), Serbien påtagligt ökat och misshandel av ungrarna och andra minoriteter blivit allt grövre.

HUNSOR – redaktionen, som konstant bevakar och har bevakat, de mänskliga rättigheternas ställning i Central Europa, starkt fördömer dessa ungerskfientliga aktioner och den systematiska misshandeln av ungrare som utförs och har utförts av serber i Vojvodina/Serbien.

Under den senaste tiden har HUNSOR – redaktionen, via massmedia samt genom olika monitoring organisationer fått in rapporter och informerats om ökande antal händelser, som berör grov misshandel av etniska ungrare och på sistone även mord. Ungrarna slås ner på öppen gata i Vojvodina-Serbien, bara på grund av de är just ungrare. De här händelserna kan inte tolereras i någon form. Dessa händelser berör den ungerska minoritetens vardagsliv i Vojvodina-Serbien.

Ibland hittas de som är skyldiga till misshandel, men oftast så sker det inte några rättsliga åtgärder, eftersom offren saknar förtroende för myndigheterna, p.g.a. att både polisen och åklagarmyndigheterna är släpphänta och låter de skyldiga som är av serbiskt ursprung, - gå fria. Det som vi hört och sett via massmedia är bara toppen av ett isberg, därför uppmanar vi den svenska regeringen att genom EU's institutioner ta upp frågan med den Serbiska regeringen och kräver lämpliga åtgärder från serbiska rättsväsendet.

HUNSOR, – som en oberoende nyhetskälla och portal som bevakar mänskliga rättigheters ställning –, höjer starkt sin röst emot det misshandel och diskriminering av ungerska minoriteten som pågår även idag i Vojvodina-Serbien.

HUNSOR uppmanar den Svenska regeringen, att vidta bestämda och mer konkreta åtgärder, både i Europeiska och internationella forum och myndigheter för att stoppa dessa oacceptabla övergrepp som pågår i Vojvodina-Serbien!

Samtidigt uppmanar vi den Serbiska regeringen och deras minister som arbetar och är ansvarig för landets minoritets-och människorättsfrågor, - att vidta beslutsamma och klara åtgärder i ärendet så att den grova misshandel mot den ungerska och andra minoriteter upphör så snabbt som möjlig.

Vi får inte sitta med armarna i kors, när sådana grymheter sker gentemot minoriteter i ett land i Europa, när med facit i hand, vi vet alla, att i den delen av Europa världssamfundet måste agera snabbt, innan illdåd och grymheter stärks och dess spridning vidgas.

Oavsett om den är riktad mot ungrare, rusiner, kroater eller någon annan minoritet från Vojvodina-Serbien, den Serbiska regeringen och deras myndigheter bör tillämpa och bruka alla möjliga demokratiska medel för att lösa problemet, och sätta stopp för misshandel och hets mot folkgrupp i alla dessa former.

De ungerskfientliga illdåden som nu har pågått under närmaste 13 år i Vojvodina, är väldigt bekymrande och läget är ytterst allvarligt om vi tänker på de händelser de övriga minoriteter på Balkan har drabbats, under dem senaste krig på Balkan.

Inte så länge sedan, kunde man läsa i de serbiska tidningar (från Belgrad) att högtidsfirandet av Ungerska Revolutionen 1956, - som hölls av en grupp ungrare i provinsen Backa-Banat, staden Backa-Topola (Topolya) - var en samling av 'fascistiska slödder' - fast ungrarna endast ville minnas de frihetskämpar som stod upp för frihet mot sovjetiska förtrycket, ville minnas en dag som ungrare världen över firar.

Flera gånger har vi uppmärksammat att vissa massmedier och dagstidningar från Belgrad, sprider, – helt medvetet -, kraftigt negativ betonad missledande egensinnigt tolkad information om Vojvodinaungrare och om ungrare i allmänt.

Rapporterna om de otäcka händelserna i Vojvodina skrivs på ett sådant sätt och i sådana dimensioner så att en bildad människa finner uppgifterna i den serbiska median som ”ej tillförlitliga” och inte objektiva.

Det 10-åriga blodiga kriget i det serbiska samhället fick som följd att oliktänkande och olikartade nu förkastas och inte accepteras. Utfrysning av icke-serber har blivit en tradition i landet och en vardag för minoriteterna i Serbien.

VI PROTESTERAR! : Mot systematisk misshandel av ungerska ungdomar och den senaste illdådet på en 17 årig ungrare, Bilicki Ervin i staden Óbecse som slogs ihjäl av 4 serber. Vi protesterar, mot den kraftigt ökande ungerskfientliga klottringen som dykt upp i Subotica (Szabadka, Coka (Csóka), Novi Sad (Újvidék), Srbobran (Szenttamás), Temerin (Temerin), Padej (Padé), Senta (Zenta) och i andra städer i Vojvodina. Mot skadegörelsen av teaterbyggnaden i Novi Sad (Újvidék) och den ungerska skolans byggnader i Subotica (Szabadka). Mot skadegörelsen av ungerska kyrkogårdar och gravstenar. Mot grov misshandel av två ungerska småflickor och mot den trafikolyckan i vilken en rattfull serbisk polis körde ihjäl en ungersk flicka!

Vi protesterar även för att de serbiska myndigheterna hittills inte har gjort några konkreta åtgärder i frågan.

Från den serbiska regeringen och från Polismyndigheten i staden Óbecse, Subotica (Szabadka), Temerin, kräver vi att alla de gärningsmän som fortfarande är på fri fot skall ställas inför rätta och straffas i enighet med det gällande lagstiftningen för begångna brott.

Vi får inte tillåta att Vojvodinaungrarnas grundläggande mänskliga rättigheter kränks och de slås ihjäl. Vi uppmanar Serbiens minoritets - och människorätts minister, Birgitta Ohlsson att göra allt som är i hans/hennes befogenhet, för att all misshandel och alla brott gentemot ungrarna och de andra minoriteter i Vojvodina upphör så snabbt som möjligt!

Vi uppmanar det serbiska rättsväsendet, för omedelbara och effektiva åtgärder, för att de som utför och ligger bakom dessa omänskliga dåd, hamnar i domstol och döms enligt rättsstatsprincipen.

En gång för alltid måste den fientliga attityden och den negativa inställningen mot minoriteterna upphöra i Serbien.

Serbiens regering vann valet genom löften om att närma sig EU och en höger radikal president Nikolic valdes som landets ledare. Det är dags och det är viktigt att se om president Nikolic själv förmår att skapa förtroende för de europeiska ambitioner han i ord säger sig företräda. Vi hoppas att han och även serbiska regeringen inser att närmandet till Europa innebär att man måste anamma EU's gemensamma värderingar beträffande minoriteter och de olikt tänkande.

Norrköping, onsdag, den 20. mars 2013

I HUNSOR Redaktionens namn: László Kormos
Huvudredaktör på portalen HUNSOR.se


http://www.hunsor.se/ | http://www.hunsor.org/

Ungersk-Svenska Online Källor,
HUNSOR - "Una eademque libertas"

  • Comments(0)//sweden.hunsor.se/#post108