HUNSOR - A svéd 24 óra

HUNSOR - A svéd 24 óra

a szabad, független információs forrás

www.hunsor.se/hirfigyelo » A Svéd 24 óra

Svédország a kiskorú menekültekrõl sem feledkezik meg

SvédországPosted by administrator 2009-09-22 15:22:51
A Bel- és Igazságügyi Tanács tegnap tartotta elsõ ülését Svédország elnökletével. A fõ napirendi pont az uniós letelepítési program kidolgozására tett bizottsági javaslat volt. A tárgyalások ma, a Polgári Válságkezelési Bizottság informális találkozója keretében folytatódnak.

A találkozó sikerrel zárult és örülök neki, hogy sikerült olyan kérdésekben is elõrelépést elérnünk, mint a letelepítés és a kíséret nélküli kiskorúak ügye" - összegezte az eredményeket a tanácsülést vezetõ Tobias Billström, Svédország bevándorlás- és menekültügyi minisztere.

A Bizottság által javasolt letelepítési program célja a tagállamok közötti politikai és gyakorlati együttmûködés kialakítása annak érdekében, hogy megteremtsék a menekültek tartós védelmének megfelelõ feltételeit. A letelepítés a menekültek olyan országba való átszállítását jelenti, ahol tartós védelmet kaphatnak, hiszen az elsõ menedék országban sokszor csak ideiglenesen részesülnek védelemben.

"A közös uniós letelepítési program szolidaritásunk kifejezésének kézzelfogható eszköze. Nagy jelentõséggel bír az egyes emberek számára, sõt, megvalósulása esetén a nagyszámú bevándorlót befogadó országok is végre fellélegezhetnének" - fejtette ki Billström. Hozzátette, hogy több ország már most ígéretet tett menekültek letelepítésére.

Mivel a Közös Európai Menekültügyi Rendszer kiépítésének az EU határain túlmutató vonatkozásai vannak, a Bizottság számos nemzetközi szervezettel, mindenekelõtt az ENSZ Menekültügyi Fõbiztosságával folytat szoros együttmûködést. Ennek jegyében a Bel- és Igazságügyi Tanács tegnapi brüsszeli ülésén António Guterres menekültügyi fõbiztos is részt vett.

Franciaország javaslatára a Tanács napirendjére tûzte a külsõ határok védelmének kérdését a Mediterrán térségben. A vitához a Bizottság által elkészített jelentés szolgáltatott alapot. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az említett régióban szükség van a külsõ határvédelem megerõsítésére. E tevékenység koordinálásáért az EU varsói székhelyû ügynöksége, a Frontex felelõs.

A Tanács tegnap sokadszorra is hangot adott a Frontex eredményesebb mûködése iránti igényének, mivel a személyek unión belüli szabad mozgása csak a külsõ határok megfelelõ védelme mellett valósulhat meg zökkenõmentesen. "Az Európai Tanács szintén határozott fellépést sürget a szervezett bûnözés és az illegális emberkereskedelem elleni küzdelem terén" - hangzott el az ülést követõ sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy a Frontex jelenlegi teljesítménye bizony hagy némi kívánnivalót maga után.

A Tanács megvitatta a szülõi vagy felnõtt kíséret nélkül Európába érkezõ kiskorúak kérdését is. Tobias Billström rámutatott, hogy ez "páratlan kihívások elé állítja az EU-t", mert nem könnyû megállapítani e gyermekek személyazonosságát és életkorát, esetleg felkutatni hozzátartozóikat. A svéd politikus szerint az EU kiemelt feladata, hogy az ide érkezõ kiskorúak számára a lehetõ legjobb védelmet biztosítása.

Ennek kapcsán a Stockholm Program megvalósításának, valamint a küldõ országokkal való együttmûködés jelentõségére hívta fel a figyelmet. Billström továbbá beszámolt róla, hogy a Tanács "szívvel-lélekkel támogatja" a Bizottság azon törekvését, hogy mihamarabb cselekvési tervet dolgozzanak ki a kiskorúak védelme érdekében.

Németország kezdeményezésére általános jellegû vitára került sor az Európai Unió menekültügyi politikájának alapelveirõl. A legtöbb felmerülõ kérdéshez hasonlóan, ez ügyben is további tárgyalásokat helyeztek kilátásba a Bel- és Igazságügyi Tanács következõ, októberben esedékes ülése alkalmával. (bruxinfo.hu)

  • Comments(0)//sved24.hunsor.se/#post80