HUNSOR - A svéd 24 óra

HUNSOR - A svéd 24 óra

a szabad, független információs forrás

www.hunsor.se/hirfigyelo » A Svéd 24 óra

A svéd Kossuthék érdemesek egy kézfogásra?

SvédországPosted by administrator 2015-03-05 09:38:26

Több mint negyven éve kutatom Svédországban a magyarok nyomait, kapcsolatait, ugyanis ez az ország, az 1848-1849-es szabadságharcunk alatt és utána is együttérzést mutatott a magyarokkal szemben, ugyanúgy mint 1956-ban. Földrajzilag távol vannak hazánktól, 1848-49-ben mégis tíz svéd személy harcolt a magyarok oldalán.

Talán természetes, hogy voltak olyan családok, amelyek tiszteletként Kossuth nevét adományozták keresztnévként gyermekeiknek. Svédországban több svédről is tudunk, akiknek szülei ebben az időben a keresztnevek közé a Kossuth nevet is felvették gyermekük névadásakor és azok büszkén viselték azt. Carl Westerberg állatorvos, a magyar szabadságharc főhadnagya, Svédországba való visszatérése után 1850-ben Kungsbackán született fiát Axel Fredrik Kossuth Westerberg névre keresztelte. John Hård af Segerstad orvos, 1851-ben született fia megkapta keresztnévként Kossuth nevét is, Karl Wilhelm Kossuth Hård af Segerstad.

Svédországban él egy svéd család, amelynek 1850-től már ötödik generációja is Kossuth nevét kapja és büszkén viselik azt keresztnévként. Soha nem voltak Magyarországon, nincs magyar ismerősük és soha nem volt kapcsolatuk magyarokkal vagy Magyarországgal, de tudják ki volt Kossuth Lajos. Ludvig Falk földesúr és felesége Johanna Viewegg az 1850. március 22-én Sjöstadban (Ölme socken, Värmland) született gyermekének egyik keresztneveként tiszteletből Kossuth nevét adta. A gyermek neve így lett Kossuth Victor Falk, aki katonai pályán őrnagyi rangig vitte, 1920-ban halt meg. A nevet a család több generáción át örökítette, egészen a mai napig. Számomra megható volt ez a szép családi hagyomány és ezért kéréssel fordultam 2014. májusában a Köztársasági Elnök úrhoz és hivatalához, s azt javasoltam, hogy talán megköszönhetné az ország ennek a svéd családnak ezt a szép családi hagyományt. Ulf Peter Kossuth Falk 2014. augusztus 21-én volt 80 éves, talán valamilyen oklevél vagy egy levél alkalmas lett volna 2014-ben felköszönteni az akkor 80 éves svéd Kossuth Falkot. Az Elnöki Hivatal szakemberei nem találták meg a megoldást, noha ebben az esetben egy Áder úr által aláírt levél, oklevél is alkalmas lett volna erre. Közeledik 2015. március 15-e, s talán még van remény az eset megemlítésére és az illetékesek ébredésére.

Szöllősi Antal, Északi Magyar Archívum alapítója (1973-) Stockholm  • Comments(1)//sved24.hunsor.se/#post763