HUNSOR - A svéd 24 óra

HUNSOR - A svéd 24 óra

a szabad, független információs forrás

www.hunsor.se/hirfigyelo » A Svéd 24 óra

A svéd elnökség bemutatkozik az új EU's Parlamentnek

Se2009.EUPosted by administrator 2009-09-02 14:54:18
Szeptember 1. kezdve három napon keresztül svéd miniszterek és hivatalnokok „szállják meg” az Európai Parlament brüsszeli székházát.

Az EU soros elnöki posztját július elsejétõl betöltõ Svédország küldöttei ugyanis most ismertetik az elnökség elképzeléseit az újonnan megalakult Európai Parlament szakbizottságaival. Az események a svéd elnökség honlapján élõben követhetõk.

A svédországi miniszterek szeptember 1-jétõl 3-ig tartó európai parlamenti bemutatkozó látogatása ma délelõtt vette kezdetét az európai ügyekért felelõs miniszter, Cecilia Malmström, valamint Andreas Carlgren környezetvédelmi miniszter prezentációjával. Délután a kereskedelmi, az integrációért és nemi egyenjogúságért felelõs, illetve a földmûvelésügyi miniszter kerül majd sorra.
A svéd miniszterek zöme holnap (szeptember 2.) kap teret a szakterületéhez tartozó prioritások felvázolására. Némely politikus több parlamenti bizottság elõtt is „színre lép”, egyes bizottságok pedig több miniszter látogatására számíthatnak.
A soros elnökség általános prioritásai – a gazdaság, a foglalkoztatottság és a környezetvédelem alkotta trió – már június óta ismertek, most viszont a svéd miniszterek kézzelfogható, konkrét elképzelései is nyilvánosságra kerülnek. A húszpercesre tervezett miniszteri elõadások után egy teljes óra áll az EP-képviselõk rendelkezésére; ez alatt véleményt nyilváníthatnak és kérdéseket is feltehetnek a soros elnökség illetékes tagjának.

Cecilia Malmström minden bizonnyal azt fogja ma hangsúlyozni Brüsszelben, hogy Svédországnak az EU proaktív erejévé kell kinõnie magát. „Az EU-val együttmûködve azt tûztük ki célul, hogy a biztonság, a demokrácia, a szabadság és a jólét az egész világon nagyobb teret nyerjen” – olvasható az európai ügyekért felelõs svéd miniszter hivatalos honlapján. Malmström véleménye, hogy az európai polgárok mindennapi életét érintõ ügyekre kell koncentrálni.
A környezetvédelmi miniszter nézete szerint az emberiség egészének tartoznak felelõsséggel, ezért legfontosabb feladatának egy nemzetközi klíma-megállapodás nyélbe ütését tekinti, a decemberben esedékes koppenhágai klíma-csúcson. Carlgren dûlõre szeretne jutni a környezetbarát megoldások finanszírozását illetõen, és tisztázná azt is, hogyan lehet a gazdasági eszközöket leghatékonyabban a környezetvédelem szolgálatába állítani.

Az elhúzódó gazdasági válság közepette az EU soros elnöksége természetesen a válságból való kilábalást is kiemelt helyen kezeli. A negatív hatások csaknem minden politikaterületre beszivárogtak, így egyetlen miniszter sem hagyhatja figyelmen kívül ezt a „nehezítõ tényezõt”.
A munkaerõpiac ugyan tagállami hatáskörbe tartozik, ennek ellenére a soros elnökség igyekszik mindent megtenni a foglalkoztatottsági szint emelése érdekében. Sven Otto Littorin munkaügyi miniszter elfogadhatatlannak tartja, hogy „minden harmadik munkaképes korú európai polgár munkanélküli vagy a rendes munkaerõpiacon kívül esõ tevékenységet végez”. A politikus munkaerõpiaci irányváltást sürget, hogy pontot lehessen végre tenni a munkaerõpiacból való kirekesztettség idõszakának végére.
Maud Oloffson vállalkozási és energiaügyi miniszter a környezetvédelmi és munkaügyi témákban egyaránt érintett. Elképzelése szerint „a svéd elnökség alatt Európa további lépéseket tesz, hogy ”környezethatékony” gazdasággá váljék – egy olyan gazdasággá, amely mind környezetvédelmi, mind szociális szempontból fenntartható, ugyanakkor új munkahelyeket, új vállalkozásokat és új megújulóenergia-megoldásokat tud kínálni”.

Svédország a munkahelyek és az aktívan dolgozók számának növelése mellett a pénzpiacok hatékonyságának javításában látja a hosszú távú növekedés másik sarkalatos pontját. Feltehetõleg a jelenlegi válság sem lett volna ennyire súlyos, ha a felügyelõ szervek erélyesebben néztek volna a pénzpiaci szereplõk körmére.
Ewa Björling kereskedelmi és Anders Borg pénzügyminiszter mai, illetve holnapi prezentációjukban ezért minden bizonnyal egy új felügyeleti rendszer létrehozásának szükségességére is rámutatnak. A svéd elnökség célja egy, a pénzügyi rendszerek stabilitása felett õrködõ európai felügyeleti rendszer kialakítása, amely egészen mikro-szintig hatol. Így látják biztosíthatónak a határokon átívelõ banki tevékenység hatékonyabb ellenõrzését, valamint a nemzeti felügyeleti szervek közti szorosabb együttmûködés elõsegítését.
A svéd politikusok csütörtök délután véget érõ brüsszeli látogatása tehát korántsem csupán „protokollesemény”. Tájékoztatják a nemrégiben alakult Európai Parlamentet a soros elnökség prioritásairól, konkrét elképzeléseirõl, ezen kívül pedig az EP-képviselõk is szóhoz jutnak a terveket illetõen.

Johanna Brismar Skoog, a látogatás zökkenõmentes lefolyásáért felelõs svéd csapat tagja a Parlamentet találóan „háromdimenziós sakktáblaként” jellemezte: politikai, nemzeti és személyes dimenzióval. A svéd politikusoknak és az európai parlamenti tisztviselõknek most alkalmuk nyílik mindhárom dimenzió mentén elõrelépni. (EurActiv)

Az Európai Unió intézményei és hivatalos honlapjai:

* A svéd elnökség hivatalos honlapja (EN)
* Svédország miniszterei (EN)
* A találkozó menetrendje (EN)
* A svéd elnökség munkaprogramja (EN)

  • Comments(0)//sved24.hunsor.se/#post48