HUNSOR - A svéd 24 óra

HUNSOR - A svéd 24 óra

a szabad, független információs forrás

www.hunsor.se/hirfigyelo » A Svéd 24 óra

Katastroflågt förtroende för EU

Európai UnióPosted by administrator 2013-04-25 14:58:03
Efter några år av ekonomisk kris i Europa står det klart vem vanliga människor utsett till syndabock.

Allmänhetens förtroende för EU har sjunkit till historiskt låga nivåer.
Då talar vi om de länder som normalt är mest EU-vänliga.

Jämfört med för fem år sedan är de nya siffrorna skräckläsning för regeringar och EU-vänner.

Av EU:s sex största länder är det bara i Polen som fler har förtroende för EU än de som misstror den ekonomiska gemenskapen.

Den största omsvängningen har skett i Spanien. När undersökningen genomfördes i november 2007 var det bara 23 procent av spanjorerna som hade lågt förtroende för EU. I november 2012 hade den siffran stigit till hela 72 procent.

Det innebär att spanjorerna nu har lägre förtroende för EU än till och med britterna som ligger på 69 procent ”missnöjda”.

Till och med i EU:s starkaste land har förtroendet rasat kraftigt. 59 procent av tyskarna tenderar att inte lita på EU som institution. För fem år sedan var den siffran 36 procent.

Givetvis är det eurokrisen och EU:s sätt att hantera den som ligger bakom de katastrofala siffror som i dag redovisas i brittiska dagstidningen The Guardian och fem andra stora europeiska dagstidningar.

Att den värsta krisen sedan 1930-talets depression får människors förtroende att vackla är inte konstigt. Det är graden av omsvängning som är alarmerade för de styrande.

Ett kvitto på att de misslyckats.

EU har hela tiden varit steget efter. Man har ryckt ut för att släcka de värsta bränderna men utan någon strategi för hur man långsiktigt ska lösa krisen. Många avgörande åtgärder har införts först sedan Europas politiker haft kniven mot strupen och därför kommit för sent och inte haft avsedd effekt.

26 miljoner människor är arbetslösa inom i EU:s 27 medlemsländer. Och det ser ut att bli värre innan det blir bättre.

De sex länder där opinionsmätningen genomförts representerar totalt 350 miljoner av EU:s 500 miljoner invånare. Alla utom Storbritannien tillhör de traditionellt mest EU-vänliga.

Till och med i Polen som är det land som gynnats mest av olika bidrag från EU har förtroendet sjunkit drastiskt. 42 procent känner misstro mot EU jämfört med 18 procent för fem år sedan.

Siffrorna kommer från Eurobarometern, EU:s eget opinionsinstitut så de är svåra att bortförklara. De bekräftar en känsla de flesta har att kontinenten drabbats av ”EU-fatigue”, en trötthet på tanken om ett enat Europa med en gemensam valuta.

Euron som var tänkt att bli ett kitt som skulle binda samman Europas länder riskerar istället att leda till splittring och osämja.

Opinionsmätningen visar vilka svåra utmaningar som kontinentens politiker står inför. Missnöjet med EU gör att det blir svårare att vinna medborgarna för ett ännu närmare samarbete för att försöka lösa krisen.

För det år så de flesta experter framställer alternativen. Det finns bara två vägar ur krisen. Antingen går man mot inte bara en ekonomisk utan också en politisk union där man har en gemensam premiärminister och regering. Eller så måste man överge den gemensamma valutan.

Under tryck från framförallt Tyskland har ett antal steg redan tagits mot en större centralisering. EU-länderna måste skicka in sina budgetar till Bryssel för godkännande. En bankunion är snart på plats liksom en räddningsfond.
Men hur ska man kunna fortsätta på den vägen om man inte har medborgarna med sig? (Aftonbladet)

  • Comments(0)//sved24.hunsor.se/#post556
« PreviousNext »