HUNSOR - A svéd 24 óra

HUNSOR - A svéd 24 óra

a szabad, független információs forrás

www.hunsor.se/hirfigyelo » A Svéd 24 óra

Nidbilden av Ungern lever vidare

Európai UnióPosted by administrator 2014-05-15 16:13:39
Att värna om nationen, kärnfamiljen och kristendomens kulturarv i ett mycket sekulariserat land är väl knappast negativt. Det skriver Helena Karlsson, svensklektor vid Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Den 28 april skrev jag ett inlägg om Ungern under rubriken ”Det behövs en rättvisare och mer verklighetstrogen bild av Ungern".

Åtskilliga ungrare som bor i Sverige har skrivit till mig och tackat. Förutom ”Äntligen!” använder de adjektiv som "rättvis”, ”objektiv”, ”saklig”, ” välinformerad” och ”realistisk”. En ungersk kvinna skrev att ”vi kommer inte till tals i svensk media".

Jag för inte ungersk partipolitik. Jag är en svensk som bor i Ungern och skäms över den ensidigt negativa, ofta ytliga och sensationslystna, Ungernbevakningen i svensk press.

I Joakim Nergelius replik på min text lever nidbilden av Ungern vidare (Aktuella frågor den 5 maj). Negativt explosiva uttryck som Hitler, diktator och nazism nämns i hans diskussion om landets premiärminister Viktor Orbán och hans regering. Det är oseriöst och anstår inte en jurist, eller en professor, som borde vara speciellt insatt i vilken betydelse dessa ord har.

Joakim Nergelius jämställer Ungern med Ryssland, Turkiet och Venezuela utan att ge några konkreta exempel på likheter. Sådana retoriska trick är simpla. En smart läsare vill ha saklighet.

Joakim Nergelius hävdar att omvärlden är orolig för Ungern. Ursäkta min misstro, men någon som jämför Ungern med Nazityskland tar inte Ungern på särskilt stort allvar. Jag är nyfiken på vilka experter i Ungern Nergelius kontaktar när han behöver information, vilka ungrare han talar med för att bättre förstå den politiska kulturen. Kanske inga, eftersom han förordar ett utifrånperspektiv. Är det ett nytt svenskt påhitt, att man bäst förstår en annan kultur utifrån? Sverige må vara en finfin demokrati där det skrivs många fina statliga rapporter, men så mycket självgodhet är nog inte nyttigt.

Fidesz grundlagsändringar har provocerat många. Främst för att de är många och blir svåra att ändra på igen. Man kan tolka dem som ett uttryck för maktkoncentration. Men de negativa tolkningarna av Ungerns nya konstitution är framför allt ideologiskt formade.(sydsvenskan)

Den tyska grundlagsexperten Rupert Scholz hävdar att den ungerska grundlagen nu är exemplarisk, och att vilken expert som helst i Europa, som studerar innehållet objektivt, skulle komma till samma slutsats.

Få andra grundlagar i Europa, säger Rupert Scholz, är så moderna eller säkerställer medborgarens rättigheter lika klart som den ungerska. Han finner det upprörande att kritiker svartmålar den utifrån politiska ståndpunkter utan att ha läst den.

Även om nya medielagar har förskjutit makten från den liberala eliten, som hade stor makt över medierna under 1990-talet, mot det regerande center-högerpartiet Fidesz, har liberala medier alltjämt stark ställning i Ungern. De har också goda kontakter utomlands, vilket den negativa bilden av Fidesz i europeiska medier bevisar. Medierna har länge varit uppdelade i Ungern. Olika kanaler, tidningar, radiostationer etcetera är knutna till olika partier.

Nergelius skriver att den nya grundlagen har uppenbara nationalistiska övertoner. Att värna om nationen, kärnfamiljen och kristendomens kulturarv i ett mycket sekulariserat land är väl knappast negativt. Speciellt inte när grundlagen även fastställer minoriteters lika rättigheter. Alla kan fritt utöva vilken religion som helst, endast de minsta religiösa samfunden har blivit fråntagna sitt statliga stöd.

Det är sant att samkönat äktenskap inte kan ingås i Ungern (registrerat partnerskap finns). Men det kan det heller inte i Finland, Tyskland, Österrike och många andra europeiska länder. Efter att EU-organ granskat den nya grundlagen och mindre modifieringar av den, finns det få som på allvar vill begränsa Ungerns rättigheter i EU. Unionen har inte heller vidtagit några sanktioner mot Ungern.

Den ungerska grundlagen finns för övrigt att läsa på nätet.

Det är ett utmanande och svårt jobb att få Ungern på fötter. Det ungerska folket har i år en andra gång valt Viktor Orbán och Fidesz framför den vänsterliberala oppositionen. Att Fidesz skulle ha vunnit för att det fifflat med valsystemet är ett underligt argument. Om den vänsterliberala oppositionen, uppbackad av krafter i Västeuropa, varit så stark som den hela tiden själv trott hade den haft två tredjedels majoritet i det ungerska parlamentet. Nergelius antyder något så absurt som att den ungerska regeringen har ”tvivelaktig demokratisk legitimitet". Fidesz fick 45 procent av väljarnas röster. Den som vill kan utifrån det själv komma fram till vem som har legitimitet. (Sydsvenskan)

av Helena Karlsson  • Comments(0)//sved24.hunsor.se/#post701
Next »