HUNSOR Observer

HUNSOR Observer

free, independent information resource

www.hunsor.se/ehunsor.html » Hungary by Hunsor

"Det behövs en rättvisare och mer verklighetstrogen bild av Ungern"

Hungary TodayPosted by administrator Fri, May 16, 2014 23:52:36
Höger och vänster är inte särskilt användbara begrepp när det gäller dagens ungerska partier. Socialisterna till exempel, är inget arbetarparti, de är marknadsliberaler. Det skriver Helena Karlsson, svensklektor vid Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Det behövs en rättvisare och mer verklighetstrogen bild av Ungern.

Den 6 april vann center-högerpartiet Fidesz i koalition med Kristdemokraterna valet till Ungerns parlament. De fick 45 procent av rösterna, 133 av 199 mandat, och behåller därmed sin två tredjedels majoritet i parlamentet.

Europeiska medier, inte minst svenska, har hittills anammat den så kallade vänsterliberala oppositionens PR-kampanj mot partiledaren Viktor Orbán och Fidesz, en opposition som framställt Fidesz styre som odemokratiskt.

På grund av det polariserade politiska klimatet i Ungern finns det minst två radikalt olika förklaringar till allt som Fidesz gör, vare sig det gäller grundlagsändringar, medielagar, tobakskiosker eller hemlöshet.

I över 20 år har en tuff maktkamp pågått mellan de två ekonomiska centra som vuxit fram efter kommunismens fall. Det ena är MSZP, Socialisterna, arvtagare till den kommunistiska eliten, som har regerat i flera perioder sedan 1989. Missnöjet med dem har varit stort. Deras ledare har anklagats för korruption och för att ha gått storföretagens ärenden.

Det andra maktcentrat är Fidesz. Dess anhängare anser att Viktor Orbán är den kraftfulla och trovärdiga auktoritet som kan leda Ungern framåt. Sedan jordskredssegern 2010, då partiet fick två tredjedels majoritet i parlamentet och därmed frihet att självt styra alla förändringar, till och med ändra grundlagen, har Fidesz visat ett enat och tydligt ansikte utåt. Systemet ska nu omstruktureras och de korrupta rensas ut.

Höger och vänster är inte särskilt användbara begrepp när det gäller dagens ungerska partier. Socialisterna till exempel, är inget arbetarparti, de är marknadsliberaler. Från 2006 till 2010 sjönk MSZP:s popularitet från 47 procent till 17 procent av väljarkåren.

Den maktkoncentration Fidesz anklagas för måste förstås mot bakgrund av den förra regimens (Socialisternas) maktkoncentration och maktmissbruk.

Fidesz står för en oortodox ekonomisk politik, Orbánomics, som innebär både ett förstatligande av ekonomin och satsningar på inhemskt småföretagande. Den stora majoriteten i Central- och Östeuropa anser att den postsovjetiska liberalismen misslyckats.

Efter 1989 såldes många statliga företag i Ungern till utlandet och sedan landets inträde i EU har utländska företag dominerat flera viktiga marknader. Fidesz har reagerat mot att vinster försvinner ut ur landet och infört höjda skatter för banker, energibolag, telekom- och andra stora utländska företag. Minimilönen har höjts, vatten- och energikostnader (gas och el) sänkts, och kollektivtrafiken i Budapest byggts ut utan att avgifterna höjts.

Fidesz har sin väljarbas i en utbildad medelklass i medelåldern. Familjer med många barn får skattelättnader. ”Orbán skapar ordning och reda”, som vissa anhängare uttrycker det. Andra säger ”Orbán har gjort något för folket” eller att ”han måste få avsluta det han påbörjat”. Att Fidesz står sig starkt trots EU-kritik bevisar att det ungerska folkets misstro mot EU:s demokratiexperter är stor.

För att ha en chans mot Fidesz i årets val skapades i januari en ny så kallad vänsterliberal koalition mellan MSZP och fyra nya partier. Många ungrare associerar ledarna för denna nya koalition med den före detta politiska eliten och deras misslyckanden.

Den nya koalitionen har varit full av interna konflikter och skandaler. För ett par månader sedan avslöjades att en medlem ur MSZP hade använt ovetande romer för att göra Youtube-filmer som skulle framställa Fidesz som valfuskare, trots att det inte var sant. I mars arresterades Gábor Simon, vice ordförande i MSZP, anklagad för skattefusk, förfalskning och förskingring.

Många ungrare är överens om att den så kallade vänsterliberala koalitionen saknat ett trovärdigt program, att den inte presenterat några konkreta lösningar på viktiga frågor: fattigdom, korruption, arbetslöshet. Andra säger att koalitionens ledare representerar en utbildad elit med en nedlåtande attityd gentemot folk i allmänhet. Koalitionen fick slutligen 27 procent av rösterna, 38 säten i parlamentet. LMP, de grönliberala, valde att stå utanför den så kallade vänsterliberala oppositionen, och fick 5 procent av rösterna och därmed fem säten i parlamentet.

Jobbik, nationalhögern, profilerade sig som mer mainstream inför valet och fick 20 procent av rösterna, 23 mandat. Jobbiks framgång har många orsaker. Först och främst saknar Ungern ett etablerat arbetarparti med ett starkt och tydligt socialt program. Jobbik attraherar också globaliserings- och EU-motståndare. Partiet ser Europas intressen i Ungern som övergrepp och EU-eliten som hantlangare åt internationella finansmarknader.

Jobbik är starkast på landsbygden där arbetslösheten är stor och tilltron till den etablerade politiska eliten liten. Fidesz har vidtagit konkreta åtgärder för att stävja den högerextremism, antisemitism och antiziganism som ofta associeras med Jobbik. Till exempel har Fidesz förbjudit det nyfascistiska nationalgardet, eftersom dess aktiviteter bröt mot konstitutionen. Regeringen har stiftat en lag mot hatiskt tal. Den har också infört en officiell minnesdag för Förintelsen och utbildning om Förintelsen har gjorts obligatorisk i skolor. Ungern ska 2015 ha ordförandestolen i IHRA, the International Holocaust Remembrance Alliance. Enligt regeringen finns det åtskilliga program som försöker integrera den romska befolkningen på arbetsmarknaden.(Sydsvenskan)

av Helena Karlsson, svensklektor vid Eötvös Loránd-universitetet i Budapest

  • Comments(0)//observer.hunsor.se/#post203