HUNSOR Observer

HUNSOR Observer

free, independent information resource

www.hunsor.se/ehunsor.html » Hungary by Hunsor

Hets mot Ungern

Hungary TodayPosted by administrator Wed, January 25, 2012 19:49:01
Ungerska Riksförbundet iakttar med stor oro omvärldens obegripliga kritik och angrepp på Ungern.

Anledningen till den senaste tidens reaktioner är den ändrade ungerska grundlagen (trädde i kraft den 1 januari 2012), den nya lagen rörande ungerska Nationalbanken samt medielagen (godkändes 2011).

Vi finner det oroväckande att de fördömande artiklarna och politikernas inlägg och attityd baseras på ensidig information. En direkt följd av detta är att den breda allmänheten endast fått en ensidig och snedvriden information.

Ungerska Riksförbundet tar avstånd från de tidningsartiklar och enskilda politiska ställningstaganden som framställer Ungern som odemokratiskt, fascistiskt, nazistiskt och antisemitiskt. Denna typ av kollektiva anklagelser är inte enbart ogrundade, utan även fullständigt oacceptabla för det ungerska folket.

Vi vill påminna om att Ungern och det ungerska folket genom historien gjort stora uppoffringar för att beskydda och bevara den europeiska demokratin – senast 1956 i samband med Ungernrevolten.

I Europa var den ungerska lagen först med att tillåta fri religionsutövning, samtidigt som liknande aktiviteter på andra håll fortfarande var straffbara.

Ungerska Riksförbundets ståndpunkt är följande:

Den nya grundlagen ersätter författning som skrevs 1949 under Sovjetunionens ockupation. Det borde vara förståeligt att en avgörande majoritet av det ungerska folket 21 år efter regimskiftet vill bryta med resterna av det kommunistiska förflutna. Det är varje människas demokratiska rätt att uttrycka sin åsikt kring den nya lagen. Den nya grundlagen följer fullständigt de europeiska normerna. Den vänder sig inte emot någon.

I Medielagens ursprungliga text förekommer inte en enda paragraf som inte finns i liknande lagar eller regeringsdekret hos något annat EU-land. Den som kritiserar den ungerska medielagen känner uppenbarligen inte till dessa fakta.

Den kritik som riktas mot lagen avseende ungerska Nationalbanken (UNB) grundas på att UNB genom den nya lagen förlorar sin självständighet. Denna kritik är för oss obegriplig, eftersom UNB:s självständighet och neutralitet upprepas på flera ställen i lagtexten. Detta förstärks ytterligare av det faktum att centralbankschefen utses av parlamentet. Flertalet av EU-ländernas nationella banker drivs på liknande sätt.

Utöver ovanstående är Ungerska Riksförbundet starkt oroat över ett antal EU-politikers överdrivna, hysteriska och ogrundade kritik, där de hävdar att de nya lagarna är ett hot mot den ungerska och den europeiska demokratin och till och med kräver sanktioner från EU riktade mot Ungern.

De framför ogrundad kritik mot Ungerns nya lagar och beskyller dem för att vara antidemokratiska, men reagerar inte över andra EU-länders lagar som innefattar kollektivt skuldbeläggande och/eller lagar som begränsar grundläggande rättigheter för dessa länders etniska minoriteter.

Vi vädjar till kritikerna att i framtiden inhämta grundlig och objektiv information.

Szabolcs Bihari, ordförande Ungerska Riksförbundet
Gergely Molnár, ordförande Ungerska föreningen i Kristianstad


publicerad även i » Kristianstadbladet» tillbaka till HUNSOR index  • Comments(0)//observer.hunsor.se/#post136