HUNSOR Observer

HUNSOR Observer

free, independent information resource

www.hunsor.se/ehunsor.html » Hungary by Hunsor

Sympati-möte i Göteborg: ett möte för solidaritet med den fredliga protestmöten i Budapest

World newsPosted by administrator Sun, January 22, 2012 19:55:18
Vi har samlats här i Göteborg idag med anledning av att under senare tid har alltmer fördomsfulla och förödmjukande omdömen om Ungern kommit i omlopp. Som medborgare i Sverige, härstammande från olika delar av Karpater-bäckenet, och som p.g.a. ödets nycker har fått en fristad här, håller vi våra rötter till vårt gamla hemland levande. Därför oroar vi oss för hur utvecklingen i Ungern och EU:s reaktion på den framställs i media och för hur detta kan drabba Ungern och dess medborgare.Vi anser att det pågår en högljud kampanj mot Ungern från medier och från vissa politiker i och utanför EU, vilket bekymrar oss mycket. Detta har lett till en ensidig beskrivning av vad som händer i Ungern där absurda påståenden om diktatur, enpartistat osv har förekommit när det i verkligheten handlar om beslut tagna i demokratisk ordning.

Det verkar som om Europeiska Unionen -istället för konstruktiv dialog - av någon anledning vill straffa Ungern som också arbetar för en bättre framtid för vårt gemensamma Europa.

Denna "bestraffning" skulle naturligtvis drabba den redan hårt prövade ungerska befolkningen.

Många av oss, i och runt Göteborg boende ungrare, bevakar ängsligt varje steg i den nu pågående processen och hoppas på stöd från våra svenska bröder och systrar så att Ungern får en just och rättvis behandling i EU.

Vi måste hävda de små ländernas rätt att ta egna demokratiska beslut inom EU:s ramar utan hot och pekpinnar.

Vi måste förlita oss på och tro på en bättre framtid, tillsammans och för varandra!

Vi stödjer till 100% Ungerska Riksförbundets utlåtande i frågan.


Göteborg
den 21:e Januari 2012


» tillbaka till HUNSOR's start sida

  • Comments(0)//observer.hunsor.se/#post133