HUNSOR Kitekintõ

HUNSOR Kitekintõ

a szabad, független információs forrás ¤ emberjogi és kisebbségjogi figyelõ ::.

www.hunsor.se/hirfigyelo » HUNSOR Kitekintõ

Törvény mondja ki euró-milliók érkezését a Muravidékre

MuravidékPosted by administrator 2010-01-12 11:36:23
Politikai segítség egy elmaradott régiónak

A Muravidék aggasztó gazdasági és szociális helyzete miatt külön fejlesztési törvényt kapott, mely 2010. január 1-jén lép életbe. Ez a vállalkozó kedv növelésével lendületet adhat a régiónak, beruházások indulhatnak meg. Ez volt a Regionális Fejlesztési Tanács 22. ülésének fõ témája 2009. december 16-án.

Ülésezett a Muravidéki Regionális Fejlesztési Tanács

Anton Balažek (Lendva polgármestere) egyéves mandátuma a Muravidéki Regionális Fejlesztési Tanácsának elnöki posztján áprilisban jár le, addig több kérdést meg kell válaszolni a régió gazdaságát serkentõ törvény és a muravidéki vízvezeték kiépítését illetõen. Az ülésen jelen volt Andrej Horvat államtitkár, a Muravidéki törvény kivitelezésére hivatott projektiroda vezetõje és Igor Strmsnik, az SVRL (Szlovén Regionális Fejlesztési Ügynökség) munkatársa, elsõsorban azért, hogy tájékoztatást nyújtsanak a 2010. január 1-jével életbelépõ törvénnyel kapcsolatban arra vonatkozóan, hogyan lehet minél felkészültebben várni az intervenciós, gazdaságfejlesztõ intézkedéseket.

A Muravidék forráskihasználása 2007-2009
A Európai Unió 2007-2013.mas pénzügyi keretének vidékfejlesztésre szánt fejezetébõl a Muravidéknek 70 millió eurót hagytak jóvá. Itt fõleg infrastruktúrára pályáztak a községek. Két éven keresztül a Muravidék a rendelkezésre álló összeg 37%-át tudta „lecsapolni”, ami katasztrofálisan kevés.
A Muravidék Szlovénia legfejletlenebb régiója minden gazdasági mutató szerint, ezért fontos a gyors és hatékony intézkedés, az új és a jelenlegi munkahelyek megõrzése, az új beruházások serkentése, a gazdasági tevékenység tehermentesítése.
A Muravidéki törvény
A törvény a költségvetésben és a minisztériumok által kiírt, illetve EU-s pályázatokon jelenthet támogatást. Önmagában nem jelent pénzt, az iroda nem hoz ötleteket, a fejlesztési terveket a vállalkozóknak kell elkészíteniük, melyekhez megvalósítási lehetõséget – különbözõ kedvezmények által – nyújt a törvény 2010 és 2015 között. A gazdaság versenyképességének növelésére a bõvített régióba évente 6 millió euró, összesen 36 millió euró támogatás érkezhet.
A Muravidéki törvény elõélete
A szlovén kormány elkészítette, majd az országgyûlésnek sürgõs megvitatásra átadta a Muravidék gazdaság fejlesztését szolgáló intervenciós törvényjavaslatát. A javaslatot elsõnek nyilvánosan a Muravidék Fejlesztési Régió Tanácsa véleményezte október 12-i ülésén. Mint a tanácsban tömörülõ polgármesterek elmondták, egy olyan dokumentumot véleményeznek, amit a Muravidéken még nem láttak, sõt, még az elkészítésébe sem lettek bevonva. Emiatt természetesen nehezteltek is.
Az elõkészületek tekintetében úgy tûnik nincs teljes összhang az állami és a lokális szint között. Az ipari zónák bõvítését illetõen ugyanis a polgármesterek a minisztériumok összehangolatlanságára mutattak rá. Ez és más hasonló kérdések tisztázása érdekében január 10-e és 20-a között mûhelymunkát szervez a régió tanácsa és az illetékes minisztériumok.
A muravidéki vízvezeték
Az ülés másik kiemelt kérdése a muravidéki vízvezeték volt, melynek létrejötte nagyot lendítene a régió életszínvonalán. A vezeték kiépítésének tervezete már évek óta napirenden van. Ezt illetõen a tanács úgy döntött, hogy az alrendszerek irányítóit nagyobb felelõsséggel ruházzák fel, mivel elvetésre került a regionális koordináló kinevezése. A projektre vonatkozó szerzõdés-melléklet az ütemtervvel együtt már elkészült, ennek aláírására azonban még nem került sor, hiszen fennakadás jelentkezett a pénzek biztosításakor.
Anton Balažek, Lendva polgármestere értékel:
"A politika valahol látja, hogy segíteni kell, de az is igaz, hogy ezt megtehetné törvény nélkül is. A törvénynek csak egy többletértékét látom: ha tényleg valamilyen adókedvezményt hoz. De ezt okosan kell megtervezni. A másik kérdés az, hogy talán sokat beszélnek a törvényrõl és nem látják a mindennapi gondokat. Problémák vannak a mezõgazdaságban is. És ezek nem olyan dolgok, amit egy ilyen aszpirinnel orvosolni lehetne. Lehet, hogy ezzel a törvénnyel csatát nyerünk, de a háborút biztos nem. Hangsúlyoznám, hogy a Muravidék problémái túl súlyosak ahhoz, hogy politikai csatározások terévé váljanak." (Kítekintõ)

  • Comments(0)//kitekinto.hunsor.se/#post230
Next »